Soma Kömürü

Soma Kömürü

  • 21.11.2022 22:41

Soma Kömürü

Soma yaklaşık 90.000 kişilik bir nüfusa sahiptir ve Türkiye'nin batısındaki Manisa ilinde bulunmaktadır. İlçe, linyit madenciliği endüstrisi ve şehirdeki linyitle çalışan termik santral çevresinde büyümüştür.

Soma, Türkiye'nin üçüncü büyük metropolü olan Ege kıyısında, İzmir'e 95 kilometre uzaklıkta, Türkiye'nin batısındaki Manisa kentinin yakınındadır.

Türkiye'nin 2023 yılına kadar yılda 100 milyar megavat saat enerji üretme hedefinin %30'u kömüre dayalı santrallerden oluşuyor. Ülkenin tahmini 15.4 milyar ton kömür rezervi var ve 14,1 milyar tonu linyit olmak üzere.

Kömüre dayalı termik santraller, şu anda 64.044 MW olan ülkenin toplam kurulu gücünün %13'ünü oluşturuyor. Kömürden üretilen toplam elektriğin %57'si yerli linyit kömüründen gelmektedir.

Tüm bunlar göz önüne alındığı zaman Soma kömürü ülkenin enerji ihtiyacı açısından oldukça önemli bir yere sahip olarak karşımıza çıkmaktadır.

Soma Kömür

Soma linyit kömürü yakıldığı zaman kilo başına ortalama olarak 4800 kilokalori enerji açığa çıkarmaktadır. Bu sebeple oldukça önemli bir kömür çeşididir. Kömürün nem oranı % 15 ile % 30 arasındadır. Kömürün bilinen karbon oranı ise % 37,41 ile 43,54 arasında değişiklik göstermektedir. Kahverengi renkteki kömürler de linyit kömürü sınıfına girmektedir. Linyitin hesaplanan jeolojik yaşı, diğer yüksek kaliteli taş kömürleri ile karşılaştırıldığı zaman daha genç olarak karşımıza çıkıyor. Linyit taş kömürü gibi bataklıklarda bitkilerin basınç altında değişmesi sonucunda meydana gelmektedir. Linyit kömürü, elektrik santralleri içerisinde en güçlü ve elektrik ihtiyacını en çok karşılayan santrallerde kullanılmaktadır.

Linyit, ülkemizde oldukça fazla miktarlarda çıkarılmaktadır. Linyit kömürüne Trakya ve Anadolu’nun hemen hemen her bölgesinde rastlanmaktadır ve bu bölgelerden çıkartılmaktadır. Ülkemizde bilinen en önemli linyit kömürü havzaları, Soma, Seyitömer, Çan, Tunçbilek, Beypazarı, Muğla, Erzurum ve Afşin-Elbistan bölgelerinde bulunmaktadır. Ülkemizde çıkarılmakta olan linyit kömürünün kalori değeri ortalama olarak kilo başına 3500 kilokalori olarak biliniyor.

Soma kömürü Manisa ilinin Soma ilçesindeki havzalardan çıkartılmakta olan bir kömür türüdür.  Bu sebepten ötürü de bulunduğu bölgenin ismini almıştır.

Soma kömürü; yerli kömürler içerisinde en kaliteli kömürler arasında gösterilmektedir. Kalitesinin bu kadar yüksek olmasının sebebi Soma’da bulunmakta olan kömür havzalarının büyük rezervlerde, yüksek kalori, düşük kül ve kükürt oranlarına sahip olmasıdır. Somadaki tesislerde kömürler taş, şist, çamur gibi yabancı maddelerden arındırılarak saf bir şekilde üretilmektedir. Diğer yandan bu kadar kaliteli olmasının bir diğer sebebi de kömürde bulunan yüksek uçucu oranı sebebiyle kolay bir şekilde tutuşması ve uzun saatler yanarak kömürün uyumasıdır. 

Telefon
WhatsApp