Soma  Kömür Fiyatları

Soma Kömür Fiyatları

  • 21.11.2022 22:42

Kömür Fiyatları

Türkiye, 2016 itibariyle 12.515 milyon ton (MMst) kanıtlanmış kömür rezervine sahip olup , dünyada 12. sırada yer almakta ve 1.139.471 milyon ton (MMst) olan dünya toplam kömür rezervinin yaklaşık %1'ini oluşturmaktadır.

Türkiye, yıllık tüketiminin 107,1 katına eşdeğer kanıtlanmış rezervlere sahiptir . Bu, yaklaşık 107 yıllık Kömür kaldığı anlamına gelir (mevcut tüketim seviyelerinde ve kanıtlanmamış rezervler hariç).

Türkiye , neredeyse tamamı linyit olmak üzere, dünyanın en büyük yedinci kömür üreticisidir. Kömür, Türkiye'nin artan elektrik talebinin üçte birini karşılıyor ve ısınmak için yanan kömürle birlikte Türkiye'nin birincil enerji tüketiminin dörtte birini oluşturuyor.

2018'in başında, taşkömürü rezervleri 551 milyon ton, 10 975 milyon tonu daha linyit rezervleri olarak kayıtlara geçti. Bunlardan Türkiye kömür sektörü 2018 yılında 1,1 milyon ton taşkömürü ve 85,2 milyon ton linyit üretti ve bu toplam birincil enerji üretiminin %44,5'ini oluşturuyor ve çoğunlukla elektrik üretimi için kullanılıyor. Kömür ithalatı son kırk yılda istikrarlı bir şekilde arttı ve 2018'de 38,3 milyon tona ulaştı ve yine çoğunlukla elektrik üretimi için kullanıldı. Türkiye ayrıca Trakya, Eskişehir, Afyonkarahisar, Kahramanmaraş, Bartın ve diğer illerdeki madenlerden çıkan yerli linyitlerle ateşlenecek yeni kömür santralleri planlıyor ve inşa ediyor.

Türkiye'de kömür üretimi 1990'dan bu yana yılda %1,2 oranında büyürken, kömür arzı yılda %3,6 oranında büyümüştür. Bu, istikrarlı bir şekilde büyüyen linyit üretimini ve 1990'dan bu yana yıllık %7,1'lik kömür ithalatındaki hızlı artışı yansıtmaktadır.

Soma Kömür Fiyatları

Soma kömürü fiyatları piyasada çok farklı şekillerde ve çok farklı satış stratejileri ile karşınıza çıkabilir. Soma kömür fiyatları, genellikle kalitesine, miktarına ve bazı türlerine göre değişiklik gösterebilmektedir. İnsanlar kömür alırken bu değişkenleri göz önünde bulundurarak kafalarında bir fiyat oluşturmakta ve alışverişlerini bu şekilde gerçekleştirmektedir. Soma kömürü genellikle aynı üreticiler elinden çıktığı için fiyatları piyasada aşağı yukarı aynı miktarlardadır. Değişkenlik gösterme durumları kömürün kalitesinden, türünden ve miktarından kaynaklanmaktadır.

Linyit kömürü oldukça kaliteli olmasının yanında düşük kükürt oranına sahiptir ve bu da insan sağlığını diğer kömür türlerine göre daha az etkilemektedir. Uzun süre yanması ve yüksek kalorili olması da tercih edilme sebeplerinden bir diğeri olarak karşımıza çıkıyor.

Kömür fiyatları belirli değişkenlere göre farklılık göstererek karşımıza çıkıyor. Burada önemli olan bize uygun olan kömür türünü ve kömür miktarını belirleyerek alışveriş gerçekleştirmek ve kömür fiyatları üzerinde buna göre bir araştırma yapmak olacaktır.

Telefon
WhatsApp